برخی از مشکلات در کارکرد پکیج بوتان شما به وجود می آید که فقط یک کارشناس نمایندگی برد پکیج بوتان علت آن را می داند. برخی از این مشکلات عبارتند از : خاموش شدن خود به خود پکیج روشن نشدن دستگاه، کم توانایی قدرت رادیاتورها از کار افتادن جرقه زن، می تواند علت اصلی بروز این مشکل باشند.

Comment on this FAQ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر